Indexering kinderalimentatie en partneralimentatie 2020

Partneralimentatie en kinderalimentatie indexering

Indexering kinderalimentatie partneralimentatie

Ieder jaar vindt er een indexering van de partneralimentatie én de kinderalimentatie plaats. Door deze aanpassing wijzigt het alimentatiebedrag dat je komend jaar aan partner- en/of kinderalimentatie ontvangt of betaalt. Het percentage wordt vastgesteld door de Minister van Justitie. De minister bepaalt wat het wettelijke indexering percentage, de alimentatie indexatie, volgens de Trema-normen voor het komende jaar wordt. Deze aanpassing is nodig, omdat onder meer de kosten van levensonderhoud en de lonen stijgen.

Wat is het gevolg van deze alimentatie indexering?

Het alimentatiebedrag dat je betaalt of ontvangt wordt hoger. Iedere alimentatiebetaler is wettelijk verplicht deze verhoging toe te passen. Ook als jouw loon niet omhoog is gegaan of als jouw eigen kosten gestegen zijn, ben je verplicht om de alimentatie indexering toe te passen. Betaal je de verhoging niet, dan kan jouw ex-partner het bedrag eventueel gaan vorderen. De indexering geldt voor zowel de kinderalimentatie als voor de partneralimentatie. Ten aanzien van de partneralimentatie kan de indexatie echter uitgesloten zijn in het convenant wat is opgemaakt ten tijde van je scheiding. De nieuwe alimentatie indexering gaat in per 1 januari van het jaar volgend op de bekendmaking. Vanaf de eerste betaling na deze datum moet het nieuwe alimentatiebedrag betaald worden.

Indexering alimentatie 2020

Het indexering percentage alimentatie 2020 is vastgesteld op 2,5 procent. De alimentatie indexering is gebaseerd op de bruto alimentatiebedragen. Je kunt de indexering als volgt berekenen: neem het alimentatiebedrag van de partner- en/of kinderalimentatie van dit jaar en vermenigvuldig dit bedrag met het indexeringspercentage.

Alimentatie indexering 2020 berekenen

Concreet bereken je de indexering van de partner- en/of kinderalimentatie als volgt : huidig alimentatiebedrag maal 1,025 = nieuw alimentatiebedrag. Voorbeeld: stel dat het huidige bedrag van de partneralimentatie € 300,- is, dan bedraagt het nieuwe alimentatiebedrag na indexering 300 x 1,025 = € 307,50.

Hoe voer je de alimentatie indexering nu precies door?

Ben je alimentatiebetaler? Dan dien je de alimentatie indexering zelf goed in de gaten houden. Je ontvangt hier namelijk geen bericht van en het bedrag wordt ook niet automatisch aangepast. Als je de indexering niet jaarlijks doorvoert, dan kan jouw ex-partner de indexering zelfs tot vijf jaar terug vorderen. Het kan dan zomaar om flinke bedragen gaan. Bereken dus zelf het nieuwe alimentatiebedrag en betaal dit nieuwe bedrag per 1 januari 2020 aan je ex-partner.

Wat was de indexering in de voorgaande jaren?

Het percentage waarmee de alimentatie ieder jaar geïndexeerd wordt, is elk jaar verschillend. In de voorgaande jaren zijn dit de jaarlijkse indexeringspercentages geweest:
2019: 2 procent
2018: 1,5 procent
2017: 2,1 procent
2016: 1,3 procent
2015: 0,8 procent
2014: 0,9 procent

Is de indexering van de alimentatie verplicht?

We krijgen vaak de vraag of de indexering van de alimentatie verplicht is. Met betrekking tot de kinderalimentatie is het antwoord ja: de indexering van de kinderalimentatie is een dwingende maatregel. Je kunt niet met behulp van een onderlinge afspraak bepalen dat je de indexering van de kinderalimentatie achterwege laat. Dit kan bij het overeenkomen van de partneralimentatie overigens wel; de indexering van de partneralimentatie is dus niet verplicht. Stellen die gaan scheiden, kunnen in onderling overleg afwijkende afspraken over de indexering van de partneralimentatie vastleggen in het echtscheidingsconvenant. Er kan een eigen gekozen percentage wordt vastgelegd, of indexering kan worden uitgesloten.

Wat moet ik doen als mijn ex-partner de alimentatie niet verhoogt met de indexatie?

Indien je ex-partner heeft verzuimd de alimentatiebedragen te verhogen, dan kan hier achteraf nog iets aan worden gedaan. Uiteraard alleen voor zover je, ten aanzien van partneralimentatie, de wettelijke indexatie niet hebt uitgesloten. De achterstallige alimentatie en indexering kan met terugwerkende kracht worden opgeëist, maar wel maximaal tot 5 jaar terug. Hierna verjaart dit recht. Indien jij voor het verloop van deze 5 jaar je ex-partner al hebt aangeschreven, wordt deze termijn nogmaals met 5 jaar verlengd.

Indien je ex-partner niet of niet positief reageert op het verzoek om het achterstallige bedrag alsnog aan je over te maken, kun je je in veel gevallen wenden tot het LBIO. Er wordt dan echter wel als voorwaarde gesteld dat de alimentatieverplichting van je ex-partner is vastgelegd in een beschikking van de rechtbank. Indien je, zonder tussenkomst van de rechtbank, afspraken hebt gemaakt met je ex-partner zul je je eerst met een advocaat tot de rechter moeten wenden. Ook in het geval van een kinderrekening kun je je niet rechtstreeks wenden tot het LBIO, maar zul je je eerst met een advocaat tot de rechter moeten wenden om de kinderalimentatie te laten vaststellen.

Wanneer is de indexering van de alimentatie 2021 eigenlijk bekend?

De hoogte van indexering van de alimentatie wordt ieder jaar in november door de overheid vastgesteld en bekend gemaakt.

Herberekening van de kinderalimentatie en/of partneralimentatie

Het berekenen van de indexering van de alimentatie is prima te doen aan de hand van het hierboven gegeven voorbeeld. Je kunt echter naast de wettelijke alimentatie indexering te maken krijgen met gewijzigde omstandigheden in jouw leven, het leven van je ex-partner of dat van de kinderen. Denk daarbij aan een verandering van inkomen, een nieuwe baan met een gewijzigd inkomen, een nieuwe relatie of een bijzondere financiële behoefte van de zijde van de kinderen. Door deze veranderingen kan het noodzakelijk zijn om de gemaakte afspraken over de partner- en kinderalimentatie te herzien. Jullie kunnen dan samen een herberekening van de alimentatie laten uitvoeren om te bekijken welk alimentatiebedrag bij jullie (nieuwe) situatie past.

Heb je vragen? Neem gerust contact op!

Heb je vragen over de indexatie of willen jullie de alimentatie laten herberekenen vanwege een gewijzigde situatie? Neem dan gerust contact met ons op. Hier vind je onze contactinformatie.