Pakketkeuze

 • De dienstverlening die past bij jullie wensen

Verschillende vormen van dienstverlening

scheiden all-in tarief Divorce Support

Verschillende mensen hebben verschillende wensen. Logisch ook, want iedere scheiding is anders. Daarom hoef je bij Divorce Support niet bang te zijn dat we maar één type dienstverlening aanbieden en het maar de vraag is of dit bij jullie past. Afhankelijk van jullie wensen kunnen jullie kiezen voor de dienstverlening die bij jullie past. Onderstaand kun je daar meer over lezen. Bij alle varianten (m.u.v. variant 5) is inbegrepen: opstellen van de stukken, uitleg en ondertekening van de stukken, juridische procedure bij de rechtbank, inschrijving echtscheiding bij de gemeente en de griffierechten. Bij de eerste 2 varianten is eveneens inbegrepen: voeren van een intakegesprek, maken van een actieplan, uitzoeken van zaken, al het telefonisch contact en contact per e-mail, al het benodigde advies, voorbereiden / voeren en uitwerken van (een aantal) voortgangsgesprekken. Bij de derde variant is in plaats van het voorgaande slechts inbegrepen: voeren van 1 gesprek van  circa 2 uur waarin de door jullie zelf verzamelde en op onze checklist ingevulde gegevens worden besproken. Jullie hebben zelf reeds afgestemd met elkaar hoe jullie alle zaken willen verdelen. Deze verdeling wordt in ditzelfde gesprek besproken.

1 Scheiden All-in tarief – uitgebreid aantal gesprekken

Op de pagina Kosten kun je lezen dat Divorce Support werkt met een all-in tarief. Met een all-inScheiden All-In Tarief tarief hoeven jullie niet bang te zijn voor extra kosten en het geeft niet als we een extra gesprek nodig hebben of eens wat vaker bellen of mailen. Het uitgebreide all-in tarief is veruit het meest gekozen type dienstverlening. Er is ruimte voor uitgebreid advies, zodat alle (fiscale) regelingen jullie bekend zijn en de afspraken financieel en fiscaal gezien zo goed mogelijk in elkaar zitten. Ook is er ruimte om uitgebreid stil te staan bij de kinderen, zodat jullie afspraken goed in elkaar steken en er over alles is nagedacht. Dit zorgt ervoor dat jullie afspraken duurzaam en toekomstvast zijn. Het uitgebreide all-in tarief is de juiste keuze als jullie behoefte hebben aan goed en gedegen advies. Ook is het uitgebreide all-in tarief de juiste keuze als er relatief veel zaken geregeld moeten worden, waaronder een huis en hypotheek en ouderschapsplan.

2All-in tarief – beperkt aantal gesprekken

In sommige gevallen kan het verstandig zijn om te kiezen voor het voordeligere 4-gesprekstarief. Ook dan is alles inbegrepen in het all-in tarief, met als enige beperking dat het aantal gesprekken gemaximeerd is tot vier (inclusief ondertekening van de stukken). Op het moment dat jullie het over heel veel dingen al eens zijn en er geen tot weinig discussiepunten zijn, kan dit een goede keuze zijn. Regelmatig kiezen cliënten waarbij sprake is van een relatief eenvoudige situatie, zoals bijvoorbeeld een huurwoning en geen minderjarige kinderen, voor het beperkte all-in tarief. Het is wel belangrijk om vooraf een goede overweging te maken of het realistisch is om te verwachten dat het hele traject binnen vier gesprekken afgewikkeld kan worden. Uiteraard kan ik jullie daarin adviseren.

3 All-in tarief ‘zelf doen’ variant – met summier advies

scheiden all-in tarief zelf doen variantIn een heel enkel geval hebben mensen zelf al stukken opgesteld of weten ze precies wat ze willen en zijn ze bereid om veel voorbereiding zelf uit te voeren. Eigen kennis van zaken en het hebben van een goed overzicht van jullie financiële situatie is absoluut noodzakelijk als jullie deze variant overwegen. Tevens dient er sprake te zijn van gelijkwaardigheid ten aanzien van jullie juridische en financiële kennis. Omdat er nauwelijks sprake is van advies dienen jullie zelf goed op de hoogte te zijn van jullie financiële huishouding. Tevens dienen jullie op de hoogte te zijn van de (fiscale) gevolgen van bepaalde keuzes. Bij deze variant wordt er slechts één gecombineerd intake-/verdelings- en/of ouderschapsgesprek gevoerd. Jullie leggen zelf precies jullie bezittingen, schulden en pensioenvoorzieningen vast op de door ons verstrekte checklist; jullie weten daarom bijvoorbeeld wat het verschil is tussen een lijfrente en een kapitaalverzekering. Jullie kunnen bijvoorbeeld ook zelf aangeven of de verzekering die verbonden is aan de echtelijke woning wel of niet verpand is en of dit een KEW (Kapitaalverzekering Eigen Woning) is. Jullie kunnen zelf jullie pensioenvoorzieningen beoordelen en hier afspraken over maken en hebben geen behoefte aan uitgebreid advies op dit vlak. Ook zijn jullie het volledig eens over de verdeling. Er is geen sprake van discussiepunten. Deze variant van het all-in tarief is uitsluitend geschikt voor (zeer) eenvoudige situaties. Voor situaties waarbij er sprake is  van huwelijkse voorwaarden of een bedrijf, is deze variant niet aan te raden. Het grote voordeel is natuurlijk dat de kosten beperkt blijven. Echter is het belangrijk om ervoor te waken dat dit voordeel enige tijd later niet dubbel zo hard terugslaat, doordat afspraken juridisch voor meerderlei uitleg vatbaar zijn of zelfs geen stand houden. Ook fiscale problemen wegens een (verkeerde) verdeling kun je beter vooraf voorkomen. Voor deze variant is het van belang dat jullie volledig op één lijn zitten met elkaar.

4 Scheiden in één dag

Scheiden in één dag

Scheiden in één dag

Soms is het nodig om de scheiding snel af te wikkelen. Dat kan verschillende redenen hebben. Als een van beiden bijvoorbeeld een woning wil aankopen is het nodig dat de scheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Maar ook voor het verkrijgen van urgentie bij de woningbouwvereniging is het nodig dat de scheiding een feit is. Ook kan emigratie een reden zijn om de scheiding zo snel mogelijk af te wikkelen en soms willen mensen om gevoelsredenen de scheiding zo snel mogelijk achter de rug hebben. Bij een scheiding in één dag wordt de scheiding, zoals de naam al zegt, in één hele dag, van ‘s morgens vroeg tot in de avond, afgewikkeld. Jullie situatie dient aan strikte voorwaarden te voldoen om hiervoor in aanmerking te komen. Realiseer jullie dat een ‘regulier’ traject ook sneller dan gebruikelijk kan worden afgewikkeld. Het is soms verstandiger daarvoor te kiezen, dan alles in één dag af te handelen.

5 Uurtarief

scheiden op uurtarief bij Divorce SupportAls het om de begeleiding gaat van het hele scheidingstraject is de keuze voor een van de all-in tarieven altijd de voordeligste en de meest ontzorgende keuze. Maar soms gaat het om een los bemiddelingsgesprek, een los adviesgesprek, of een herziening, zoals de herziening van kinder- of partneralimentatie. In die gevallen vinden de werkzaamheden doorgaans plaats op basis van uurtarief. Als de werkzaamheden wat uitgebreider zijn, maar het nog steeds niet om een heel scheidingstraject gaat, is het mogelijk om met elkaar een all-in tarief af te stemmen voor de overeengekomen werkzaamheden.

Samenwerkingsverband-Mediator
Divorce Support Lennard Minneboo

Wil je een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan contact op.

 • Echt onafhankelijke en onpartijdige bemiddeling

  Onafhankelijk is in de praktijk niet altijd even onafhankelijk. Bemiddeling bij Divorce Support is echt onafhankelijk met jou als uitgangspunt!

 • Gedegen vakinhoudelijke kennis en advies

  We regelen alles van a tot z voor je. Je kunt er van op aan dat we over de vakinhoudelijke kennis beschikken om je zo goed mogelijk bij te staan.

 • MfN Mediator en High Trust praktijk

  Lennard is geaccrediteerd MfN (familie)mediator en zijn praktijk is door de Raad voor Rechtsbijstand aangemerkt als High Trust praktijk.

 • 99% succesvol afgeronde scheidingstrajecten

  Het aantal succesvol afgeronde scheidingstrajecten van Lennard bedraagt maar liefst 99%.