Huwelijk in gemeenschap van goederen

scheiden - huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederenAls jullie voor 1 januari 2018 getrouwd zijn in gemeenschap van goederen, dan betekent dat bij scheiding dat alle vermogensbestanddelen en schulden dienen te worden gedeeld. Het maakt daarbij niet uit hoe lang jullie getrouwd geweest zijn. Wat veel mensen zich niet realiseren is dat dit ook geldt voor alle bezittingen en schulden die hun oorsprong vinden voor het huwelijk. Nederland was daarin een uitzondering binnen Europa. In het overgrote deel van de landen binnen Europa gold de gemeenschap van goederen altijd al uitsluitend voor de huwelijkse periode. In Nederland is daar recent bij aangesloten en geldt voor huwelijken na 1 januari 2018 dat het voorhuwelijkse vermogen wordt gezien als privévermogen. Alles dat is opgebouwd na de huwelijksdatum valt in de gemeenschap van goederen.

Verknochte zaken en erfenis of schenking onder uitsluiting

Er gelden enkele uitzonderingen: verknochte zaken en erfenissen en schenkingen onder uitsluiting vallen buiten de gemeenschap van goederen. Dit is dus privévermogen. Bij verknochte zaken kun je denken aan bijvoorbeeld sieraden, kleding of een ring die al tijden eigendom is in de familie van de betreffende echtgenoot. Een erfenis of een schenking waar de uitsluitingsclausule op van toepassing is zal doorgaans notarieel zijn vastgelegd. Dat is voor een schenking echter geen verplichting. Echter moet een onderhandse schenking wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Huwelijksvoorwaarden

Als jullie bij het aangaan van het huwelijk Huwelijkse Voorwaarden hebben opgesteld dan is de inhoud hiervan de leidraad voor de verdeling van vermogen en schulden. Huwelijksvoorwaarden zijn er in legio soorten en maten, van strikt gescheiden vermogens tot huwelijksvoorwaarden die erg veel weg hebben van een huwelijk in gemeenschap van goederen. Met elkaar bekijken we de inhoud van de huwelijksvoorwaarden en bespreken we hoe jullie hier mee om willen gaan. Maar al te vaak is het zo dat mensen jaren geleden, soms tientallen jaren, de huwelijksvoorwaarden hebben laten opstellen en deze daarna nooit meer hebben geactualiseerd. De huwelijksvoorwaarden zijn ook dan nog gewoon geldig, maar het staat jullie vrij om in onderling overleg te bepalen dat de huwelijksvoorwaarden geen recht (meer) doen aan de tegenwoordige situatie en dat jullie om die reden anders willen verdelen dan de huwelijksvoorwaarden voorschrijven.

Divorce Support Lennard Minneboo

Wil je een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan contact op.

Scheiden en vermogen