Stappenplan van de scheiding

Bij de meeste mensen die gaan scheiden gaat van alles tegelijk door hun hoofd. Vragen als ‘hoe moet het nu met de kinderen?’, ‘kan ik wel in het huis blijven wonen?’, ‘hoe verdelen we opgebouwde lijfrentes of kapitaalverzekeringen?’ spelen vaak allemaal tegelijk door het hoofd. Als jullie besluiten het scheidingstraject door Divorce Support te laten verzorgen, dan help ik jullie het overzicht te behouden. Dat doen we door alles op een overzichtelijke en stapsgewijze te behandelen. Dat zorgt voor rust in jullie hoofd. Een gemiddeld stappenplan ziet er doorgaans vaak als volgt uit:

1Kennismakingsgesprek
Het traject begint met een kennismakingsgesprek. Op deze pagina lees je daar meer over. Het kennismakingsgesprek heeft als doel om te bepalen of er over en weer voldoende vertrouwen is om het scheidingstraject te starten. Uiteraard is het kennismakingsgesprek vrijblijvend en kosteloos.

2Intakegesprek
Jullie hebben natuurlijk een goed beeld van jullie bezittingen, schulden en dergelijke. Maar wij nog niet. Het intakegesprek is bedoeld om een en ander te inventariseren, zodat duidelijk is waar jullie het in een later stadium met elkaar over moeten gaan hebben.stappenplan scheiding

3Ouderschapsplan 1
Ter voorbereiding stuur ik jullie na het kennismakingsgesprek een (blanco) concept ouderschapsplan toe, zodat jullie je thuis kunnen voorbereiden op het gesprek. In dit eerste gesprek maken jullie afspraken over de zorg voor jullie kind(eren) na de scheiding.

4Ouderschapsplan 2
Regelmatig lukt het om het ouderschapsplan in één gesprek af te ronden, maar vaak zijn er twee gesprekken nodig.

5Voortgangsgesprek 1: huis, hypotheek, alimentatie.
Het is geen vaststaande volgorde, maar vaak beginnen we de gesprekken over de verdeling van jullie bezittingen met de meest prangende vragen.

6Voortgangsgesprek 2: pensioen, levensverzekeringen, verdeling schulden en vermogen, aanspraken nalatenschappen, fiscale vorderingen en schulden, peildatum.
Natuurlijk kan het zo zijn dat niet alle zaken op jullie situatie van toepassing zijn. In ieder geval proberen we in dit gesprek de overige vraagstukken te behandelen. Als er sprake is van een bedrijf, dan zijn er vaak aanvullende gesprekken nodig. Ook als sprake is van ingewikkelde huwelijkse voorwaarden of wat complexere bezittingen of schulden, is er vaak een aanvullend gesprek nodig.stappenplan scheiding

7Opstellen stukken en ondertekening
Als jullie overal overeenstemming over hebben bereikt, gaan we de stukken opstellen. Meestal bestaan deze uit een vaststellingsovereenkomst of convenant en een ouderschapsplan. In het convenant staan alle (financiële) afspraken tussen jullie en in het (wettelijk verplichte) ouderschapsplan staan alle afspraken over de kinderen.

8Rechtbankprocedure / Verzoekschrift
Nadat jullie de stukken gezamenlijk hebben ondertekend verzorgt Divorce Support ook de verdere juridische afhandeling. Daarvoor werken we al jaren samen met hetzelfde advocatenkantoor. Deze juridische procedure duurt gemiddeld 4 tot 5 weken. Het betreft een schriftelijke procedure. Jullie hoeven dus niet zelf naar de rechtbank, noch naar het advocatenkantoor.

9Inschrijving beschikking
Nadat de rechtbank de scheiding heeft uitgesproken zorgen wij ervoor dat de beschikking van de rechtbank wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar jullie huwelijk is voltrokken. Uiteraard hoeven jullie dat dus niet zelf te doen.

Het bovenstaande dient om een beeld te geven van een ‘gemiddelde’ scheiding. Soms is een gesprek minder nodig en soms een gesprek meer. Tevens is het bovenstaande gebaseerd op het uitgebreide all-in tarief dat in de praktijk veruit het meest gekozen pakket is.

Divorce Support Lennard Minneboo

Wil je een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan contact op.