Stappenplan van de scheiding

Als jullie besluiten het scheidingstraject door Divorce Support te laten verzorgen, dan helpt Lennard jullie het overzicht te behouden. En dat gebeurt door alles op een overzichtelijke en stapsgewijze manier te behandelen. Dat zorgt voor rust in jullie hoofd. Het stappenplan van de scheiding ziet er gemiddeld als volgt uit:

1Kennismakingsgesprek
Het traject begint met een kennismakingsgesprek. Op deze pagina lees je daar meer over. Het kennismakingsgesprek heeft als doel om te bepalen of er over en weer voldoende vertrouwen is om het scheidingstraject te starten. En uiteraard is het kennismakingsgesprek vrijblijvend en kosteloos.

2Intakegesprek
Jullie hebben natuurlijk een goed beeld van jullie bezittingen, schulden en dergelijke. Maar wij nog niet. Daarom is het intakegesprek bedoeld om een en ander te inventariseren, zodat duidelijk is waar jullie het in een later stadium met elkaar over moeten gaan hebben.stappenplan scheiding

3Ouderschapsplan 1
Ter voorbereiding stuur ik jullie na het kennismakingsgesprek een (blanco) concept ouderschapsplan toe, zodat jullie je thuis kunnen voorbereiden op het gesprek. In dit eerste gesprek maken jullie afspraken over de zorg voor jullie kind(eren) na de scheiding.

4Ouderschapsplan 2
Regelmatig lukt het om het ouderschapsplan in één gesprek af te ronden, maar vaak zijn er twee gesprekken nodig.

5Voortgangsgesprek 1: huis, hypotheek, alimentatie.
Het is geen vaststaande volgorde, maar vaak beginnen we de gesprekken over de verdeling van jullie bezittingen met de meest prangende vragen.

6Voortgangsgesprek 2: pensioen, levensverzekeringen, verdeling schulden en vermogen, aanspraken nalatenschappen, fiscale vorderingen en schulden, peildatum.
Natuurlijk kan het zo zijn dat niet alle zaken op jullie situatie van toepassing zijn. In ieder geval proberen we in dit gesprek de overige vraagstukken te behandelen. Als er sprake is van een bedrijf, dan zijn er vaak aanvullende gesprekken nodig. Ook als sprake is van ingewikkelde huwelijkse voorwaarden of wat complexere bezittingen of schulden, zijn er extra gesprekken nodig.stappenplan scheiding

7Opstellen stukken en ondertekening
Als jullie overal overeenstemming over hebben bereikt, gaat Lennard de stukken opstellen. Meestal bestaan deze uit een vaststellingsovereenkomst of convenant en een ouderschapsplan. In het convenant staan alle (financiële) afspraken tussen jullie en in het (wettelijk verplichte) ouderschapsplan staan alle afspraken over de kinderen.

8Rechtbankprocedure / Verzoekschrift
Nadat jullie de stukken gezamenlijk hebben ondertekend verzorgt Divorce Support ook de verdere juridische afhandeling.
Daarvoor werken we al jaren samen met hetzelfde advocatenkantoor. Deze juridische procedure duurt gemiddeld drie tot vier weken. Ook betreft het een schriftelijke procedure. Jullie hoeven dus niet zelf naar de rechtbank, noch naar het advocatenkantoor.

9Inschrijving beschikking
Nadat de rechtbank de scheiding heeft uitgesproken zorgen wij ervoor dat de beschikking van de rechtbank wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar jullie huwelijk is voltrokken. En jullie hoeven daar zelf niets voor te doen!

Het bovenstaande dient om een beeld te geven van een ‘gemiddelde’ scheiding. Soms is een gesprek minder nodig en soms een gesprek meer. 

 • EEN 9,6 VAN ONZE KLANTEN

  Klanten beoordelen Divorce Support met een gemiddeld cijfer van 9,6 (693 beoordelingen).

 • UNIEK: ALLES ONDER ÉÉN DAK

  Divorce Support is uniek in de ‘alles onder één dak’ combinatie van bemiddeling met financieel, fiscaal en juridisch advies.Vakinhoudelijke expertise samen met bemiddeling, zonder dat verschillende adviseurs aanschuiven voor ieder hun eigen expertise. Je zit dus alléén met Lennard om tafel. Dat werkt (veel) prettiger en is aanmerkelijk goedkoper.

 • MFN MEDIATOR EN HIGH TRUST PRAKTIJK

  Divorce Support is een door de Raad voor Rechtsbijstand geaccrediteerde High Trust praktijk en Lennard is gecertificeerd als MfN mediator met familierechtspecialisatie. Ook is hij lid van de Nederlandse Mediatorsvereniging.

 • 99,4% SUCCESVOL AFGERONDE SCHEIDINGSTRAJECTEN

  Divorce Support heeft een ongekend hoog slagingspercentage van maar liefst 99,4% (gemeten over 2017 t/m 2021).

 • AANBEVOLEN DOOR ANDEREN

  72 % van onze cliënten komen bij ons terecht op aanbeveling van vroegere cliënten.

 • DESKUNDIG ADVIES

  Als sterkste punten van Divorce Support worden de hoogwaardige, vakinhoudelijke kennis en de toegankelijke, laagdrempelige wijze van communiceren genoemd.

 • DE SCHEIDING VAN A TOT Z GEREGELD

  Divorce Support regelt de scheiding van A tot Z, inclusief juridische procedure bij de rechtbank en inschrijving van de beschikking bij de gemeente.

 • ECHT ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE BEMIDDELING

  Onafhankelijk is in de praktijk niet altijd even onafhankelijk. Bemiddeling bij Divorce Support is echt onafhankelijk met jou als uitgangspunt!

 • ERVARING

  Divorce Support bestaat ruim 12 jaar en heeft meer dan 600 scheidingen verzorgd.

High Trust kantoor Raad voor Rechtsbijstand
Mediatorsfederatie Nederland Registermediator
Lid van de Nederlandse Mediatorsvereniging
Landelijk Kwaliteitsorgaan van Onafhankelijke Scheidingsmediators
Divorce Support Lennard Minneboo

Wil je een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan contact op.