Scheiden en de woning

Wonen

‘Waar kom ik straks te wonen?’, ‘Kan ik de woning wel overnemen?’ zijn vaak dringende vragen waar mensen in een scheiding mee zitten. Logisch ook, want woonruimte is in onze regio schaars. Daardoor is het niet altijd even makkelijk om snel andere woonruimte te vinden.

Samen aan tafel

Ten aanzien van dit onderwerp is het ontzettend waardevol dat jullie samen aan tafel zitten, doordat jullie hebben besloten om de scheiding in onderling overleg af te wikkelen. Als je kijkt naar overname van de koopwoning door een van beiden, dan is er namelijk veel meer mogelijk als mensen bereid zijn om in onderling overleg afspraken te maken. Daardoor kan een woning veel vaker (maar niet altijd) overgenomen worden door een van jullie beiden.

Mogelijkheden

Met elkaar kijken we naar alle verschillende mogelijkheden voor jullie beiden ten aanzien van woning en woonruimte. Vaak heeft iedere mogelijkheid weer andere voor- en nadelen. Ik zal de verschillende scenario’s zo duidelijk mogelijk aan jullie schetsen, zodat jullie weloverwogen een beslissing kunnen nemen. Vaak is dat een hele persoonlijke beslissing. Voor de ene persoon wegen de voordelen van het ene scenario namelijk (veel) zwaarder dan voor de ander, waardoor verschillende mensen verschillende keuzes maken. Belangrijk is om die beslissing gefundeerd te maken. Daar zal ik jullie bij helpen.

Huurwoning

Voor een huurwoning geldt dat de huurrechten moeten worden toebedeeld aan een van beiden. Of dit zomaar kan, is afhankelijk van het feit of jullie beiden als huurder staan vermeld in het huurcontract en of er sprake is van een huwelijk of van een samenlevingsovereenkomst. Ook kan het zo zijn dat de verhuurder strikte eisen stelt aan de hoofdhuurder voor wat betreft inkomen. Als dat inkomen voldoende is, is er geen probleem. Maar als dat inkomen niet voldoende is, kan dat een extra horde opwerpen. Ook hier geldt dat het waardevol is dat jullie samen aan tafel zitten. Daardoor is er meer mogelijk en lukt het vaak om in overleg tot een oplossing te komen.

Divorce Support Lennard Minneboo

Wil je een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan contact op.