Huwelijk in gemeenschap van goederen

scheiden - huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederenAls jullie voor 1 januari 2018 getrouwd zijn in gemeenschap van goederen, dan betekent dat bij scheiding dat alle vermogensbestanddelen en schulden dienen te worden gedeeld. Het maakt daarbij niet uit hoe lang jullie getrouwd geweest zijn. Wat veel mensen zich niet realiseren is dat dit ook geldt voor alle bezittingen en schulden die hun oorsprong vinden voor het huwelijk. Nederland was daarin een uitzondering binnen Europa. In het overgrote deel van de landen binnen Europa gold de gemeenschap van goederen altijd al uitsluitend voor de huwelijkse periode. In Nederland is daar recent bij aangesloten en geldt voor huwelijken na 1 januari 2018 dat het voorhuwelijkse vermogen wordt gezien als privévermogen. Alles dat is opgebouwd na de huwelijksdatum valt in de gemeenschap van goederen.

Verknochte zaken en erfenis of schenking onder uitsluiting

Er gelden enkele uitzonderingen: verknochte zaken en erfenissen en schenkingen onder uitsluiting vallen buiten de gemeenschap van goederen. Dit is dus privévermogen. Bij verknochte zaken kun je denken aan bijvoorbeeld sieraden, kleding of een ring die al tijden eigendom is in de familie van de betreffende echtgenoot. Een erfenis of een schenking waar een uitsluitingsclausule op van toepassing is zal doorgaans notarieel zijn vastgelegd. Dat is voor een schenking echter geen verplichting. Echter moet ook een onderhandse schenking aan bepaalde voorwaarden voldoen om gekwalificeerd te worden als een schenking onder uitsluiting.

Huwelijksvoorwaarden

Als jullie bij het aangaan van het huwelijk Huwelijkse Voorwaarden hebben opgesteld, dan is de inhoud hiervan de leidraad voor de verdeling van vermogen en schulden. Huwelijkse voorwaarden zijn er in allerlei soorten en maten, van strikt gescheiden vermogens tot huwelijksvoorwaarden die erg veel weg hebben van een huwelijk in gemeenschap van goederen. Met elkaar bekijken we de inhoud van de huwelijkse voorwaarden en bespreken we hoe jullie hier mee om willen gaan. Maar al te vaak is het zo dat mensen jaren geleden de huwelijkse voorwaarden hebben laten opstellen en deze daarna nooit meer hebben geactualiseerd. De huwelijkse voorwaarden zijn ook dan nog gewoon geldig, maar het staat jullie vrij om in onderling overleg te bepalen dat de huwelijkse voorwaarden geen recht (meer) doen aan de tegenwoordige situatie en dat jullie om die reden anders willen verdelen dan de huwelijkse voorwaarden voorschrijven.

 • EEN 9,6 VAN ONZE KLANTEN

  Klanten beoordelen Divorce Support met een gemiddeld cijfer van 9,6 (693 beoordelingen).

 • UNIEK: ALLES ONDER ÉÉN DAK

  Divorce Support is uniek in de ‘alles onder één dak’ combinatie van bemiddeling met financieel, fiscaal en juridisch advies.Vakinhoudelijke expertise samen met bemiddeling, zonder dat verschillende adviseurs aanschuiven voor ieder hun eigen expertise. Je zit dus alléén met Lennard om tafel. Dat werkt (veel) prettiger en is aanmerkelijk goedkoper.

 • MFN MEDIATOR EN HIGH TRUST PRAKTIJK

  Divorce Support is een door de Raad voor Rechtsbijstand geaccrediteerde High Trust praktijk en Lennard is gecertificeerd als MfN mediator met familierechtspecialisatie. Ook is hij lid van de Nederlandse Mediatorsvereniging.

 • 99,4% SUCCESVOL AFGERONDE SCHEIDINGSTRAJECTEN

  Divorce Support heeft een ongekend hoog slagingspercentage van maar liefst 99,4% (gemeten over 2017 t/m 2021).

 • AANBEVOLEN DOOR ANDEREN

  72 % van onze cliënten komen bij ons terecht op aanbeveling van vroegere cliënten.

 • DESKUNDIG ADVIES

  Als sterkste punten van Divorce Support worden de hoogwaardige, vakinhoudelijke kennis en de toegankelijke, laagdrempelige wijze van communiceren genoemd.

 • DE SCHEIDING VAN A TOT Z GEREGELD

  Divorce Support regelt de scheiding van A tot Z, inclusief juridische procedure bij de rechtbank en inschrijving van de beschikking bij de gemeente.

 • ECHT ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE BEMIDDELING

  Onafhankelijk is in de praktijk niet altijd even onafhankelijk. Bemiddeling bij Divorce Support is echt onafhankelijk met jou als uitgangspunt!

 • ERVARING

  Divorce Support bestaat ruim 12 jaar en heeft meer dan 600 scheidingen verzorgd.

High Trust kantoor Raad voor Rechtsbijstand
Mediatorsfederatie Nederland Registermediator
Lid van de Nederlandse Mediatorsvereniging
Landelijk Kwaliteitsorgaan van Onafhankelijke Scheidingsmediators
Divorce Support Lennard Minneboo

Wil je een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan contact op.