Scheiding en Ouderschapsplan

Samen aan tafel

Scheiding Ouderschapsplan

Succesvol Ouderschap na de scheiding – wat jullie bindt, nu en in de toekomst

Gelukkig zitten jullie, als jullie kiezen voor scheidingsbemiddeling of mediation, samen aan tafel. Dat is een buitengewoon fijn uitgangspunt, want dat betekent dat jullie je realiseren dat jullie na de scheiding samen de ouders van jullie kinderen blijven.
Wees gerust, een kind lijdt niet per definitie onder een scheiding. Het is namelijk vooral de manier waarop de ouders de scheiding en het ouderschap na de scheiding gestalte geven dat bepalend is voor de manier waarop de kinderen de scheiding beleven. Jullie hebben de sleutel dus grotendeels zelf in handen. Aan de andere kant laadt dat ook een bijzondere verantwoordelijkheid op jullie. Het is niet altijd even makkelijk om het uit elkaar gaan van jullie als partners te kunnen scheiden van het samen verder gaan als ouders. Dat is ook niet zo gek in de tumultueuze periode waarin mensen zitten tijdens het scheidingstraject. Vooral omdat de beslissing dan nog maar net is genomen. Als het nodig is zal ik jullie helpen om jullie toekomstig ouderschap het uitgangspunt te laten zijn.

Ouderschapsplan

Vanuit jullie gezamenlijke verantwoordelijkheid maken jullie afspraken over de kinderen; over de opvoeding, over de zorgverdeling, over de toekomst, over de kosten van de kinderen en over al het andere dat jullie belangrijk vinden. Uiteindelijk is het immers jullie ouderschapsplan. Ik zorg er voor dat jullie aan alles denken, help jullie bij het opstellen van de zorgregeling en het vaststellen van de kinderkosten en zorg er voor dat jullie ouderschapsplan toekomstvast is, zodat jullie er met een gerust hart op terug kunnen vallen als dat nodig is.

Kinderen betrekken bij het ouderschapsplan

Scheiding OuderschapsplanHet is belangrijk om de kinderen te betrekken bij het ouderschapsplan. Uiteraard voor zover de kinderen oud genoeg zijn om dat te doen. Op die manier kunnen zij actief meehelpen om het ouderschapsplan vorm te geven. Uiteindelijk zijn zij immers ook diegenen die het ouderschapsplan uitvoeren(!) Op deze wijze wordt het ouderschapsplan zo veel als mogelijk door alle betrokkenen gedragen en dat is een goede basis voor een stabiel en succesvol ouderschap na de scheiding.

Kosten van de kinderen – Kinderalimentatie

In het ouderschapsplan staan ook de afspraken die jullie maken over de verdeling van de kosten van de kinderen. Hier lezen jullie daar meer over.

Divorce Support Lennard Minneboo

Wil je een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan contact op.