De zorg voor de kinderen na de scheiding

co-ouderschapNa de scheiding blijven jullie gezamenlijk voor de kinderen zorgen. Doorgaans handhaven mensen de verdeling van de zorgtaken, zoals zij dat tijdens de periode samen deden. Maar dat hoeft natuurlijk niet altijd. Vaak is er één hoofdverzorgende ouder en soms verdelen de ouders de zorgtaken gelijkelijk. Dat heet co-ouderschap. De wet kent de term co-ouderschap niet. Dat is een term die we met elkaar bedacht hebben om aan te geven dat de zorg voor de kinderen zo goed als gelijkelijk tussen ouders wordt verdeeld.

Co-ouderschap

co-ouderschapCo-ouderschap, de zorgtaken gelijkelijk verdelen, is een mooie gedachte. Samen de zorgtaken delen, zodat jullie beiden de ruimte krijgen om ook andere dingen te doen, naast de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kinderen. Er zijn onderzoeken die uitwijzen dat co-ouderschap een positief effect op kinderen heeft. Maar er zijn ook onderzoeken die dat beeld niet bevestigen. En natuurlijk moet het ook praktisch mogelijk zijn. Zelfs als je co-ouderschap zou willen, moet dat ook in je leven in te passen zijn. Het betekent vaak dat je minder kunt werken en dat moet een werkgever goed vinden. Daarnaast kan het zijn dat je er financieel op achteruit gaat, omdat je minder kunt werken. Kun je dat financieel bolwerken?

Voorwaarden voor co-ouderschap

Co-ouderschap moet praktisch mogelijk zijn. Maar het succes van co-ouderschap hangt ook van een aantal andere dingen af. Doordat co-ouders gezamenlijk voor de kinderen zorgen, hebben ze meer contact. Er is meer overleg en er zijn vaak meer wisselmomenten. Het is dan ook van belang dat co-ouders goed met elkaar door een deur kunnen. Als dat niet het geval is en jullie overwegen toch co-ouderschap, is het belangrijk om te investeren in jullie relatie als ouders met elkaar. Co-ouderschap in een conflictueuze situatie kan een slechte invloed hebben op de kinderen. In de praktijk ziet Lennard dat co-ouderschap in die situaties maar moeilijk stand houdt.
Verder is het van belang dat jullie bij co-ouderschap dicht bij elkaar blijven wonen. Liefst zelfs binnen een straal waarbinnen de kinderen (als ze eenmaal oud genoeg zijn) van de ene ouder naar de andere kunnen fietsen. Dat zorgt voor flexibiliteit, maar zorgt er ook voor dat de kinderen op beide adressen hun sociale omgeving kunnen handhaven. Dat betekent dat ze met dezelfde vriendjes en vriendinnetjes kunnen spelen op beide woonadressen. En dat maakt de kans op een succesvol co-ouderschap weer veel groter.

Co-ouders en een kinderrekening

co-ouderschap - verdeling kosten kinderen

Co-Ouderschap – Kosten Kinderen

Veel co-ouders werken niet met reguliere kinderalimentatie, maar met een zogenaamde kinderrekening. Hier lees je daar meer over.

 • EEN 9,6 VAN ONZE KLANTEN

  Klanten beoordelen Divorce Support met een gemiddeld cijfer van 9,6 (693 beoordelingen).

 • UNIEK: ALLES ONDER ÉÉN DAK

  Divorce Support is uniek in de ‘alles onder één dak’ combinatie van bemiddeling met financieel, fiscaal en juridisch advies.Vakinhoudelijke expertise samen met bemiddeling, zonder dat verschillende adviseurs aanschuiven voor ieder hun eigen expertise. Je zit dus alléén met Lennard om tafel. Dat werkt (veel) prettiger en is aanmerkelijk goedkoper.

 • MFN MEDIATOR EN HIGH TRUST PRAKTIJK

  Divorce Support is een door de Raad voor Rechtsbijstand geaccrediteerde High Trust praktijk en Lennard is gecertificeerd als MfN mediator met familierechtspecialisatie. Ook is hij lid van de Nederlandse Mediatorsvereniging.

 • 99,4% SUCCESVOL AFGERONDE SCHEIDINGSTRAJECTEN

  Divorce Support heeft een ongekend hoog slagingspercentage van maar liefst 99,4% (gemeten over 2017 t/m 2021).

 • AANBEVOLEN DOOR ANDEREN

  72 % van onze cliënten komen bij ons terecht op aanbeveling van vroegere cliënten.

 • DESKUNDIG ADVIES

  Als sterkste punten van Divorce Support worden de hoogwaardige, vakinhoudelijke kennis en de toegankelijke, laagdrempelige wijze van communiceren genoemd.

 • DE SCHEIDING VAN A TOT Z GEREGELD

  Divorce Support regelt de scheiding van A tot Z, inclusief juridische procedure bij de rechtbank en inschrijving van de beschikking bij de gemeente.

 • ECHT ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE BEMIDDELING

  Onafhankelijk is in de praktijk niet altijd even onafhankelijk. Bemiddeling bij Divorce Support is echt onafhankelijk met jou als uitgangspunt!

 • ERVARING

  Divorce Support bestaat ruim 12 jaar en heeft meer dan 600 scheidingen verzorgd.

High Trust kantoor Raad voor Rechtsbijstand
Mediatorsfederatie Nederland Registermediator
Lid van de Nederlandse Mediatorsvereniging
Landelijk Kwaliteitsorgaan van Onafhankelijke Scheidingsmediators
Divorce Support Lennard Minneboo

Wil je een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan contact op.