De zorg voor de kinderen na de scheiding

co-ouderschapNa de scheiding blijven jullie gezamenlijk voor de kinderen zorgen. Doorgaans handhaven mensen de verdeling van de zorgtaken, zoals zij dat tijdens de periode samen deden. Maar dat hoeft natuurlijk niet altijd. Vaak is er één hoofdverzorgende ouder en soms verdelen de ouders de zorgtaken gelijkelijk. Dat heet co-ouderschap. De wet kent de term co-ouderschap niet. Dat is een term die we met elkaar bedacht hebben om aan te geven dat de zorg voor de kinderen zo goed als gelijkelijk tussen ouders wordt verdeeld.

Co-ouderschap

co-ouderschapCo-ouderschap, de zorgtaken gelijkelijk verdelen, is een mooie gedachte. Samen de zorgtaken delen, zodat jullie beiden de ruimte krijgen om ook andere dingen te doen, maar vooral gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de kinderen dragen. Er zijn onderzoeken die uitwijzen dat co-ouderschap een positief effect op kinderen heeft. Maar er zijn even zoveel onderzoeken die dat beeld niet bevestigen. En natuurlijk moet het ook praktisch mogelijk zijn. Zelfs als je co-ouderschap zou willen, moet dat ook in je leven in te passen zijn. Het betekent dat je minder kunt werken. Dat moet in je werk in te passen zijn en moet een werkgever goed vinden. Daarnaast kan het zijn dat je er financieel op achteruit gaat, omdat je minder kunt werken. Kun je dat financieel bolwerken?

Voorwaarden voor co-ouderschap

Naast het gegeven dat co-ouderschap praktisch gezien mogelijk moet zijn, hangt het succes van co-ouderschap eveneens af van het feit of aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Co-ouders zorgen gezamenlijk voor de kinderen. Daardoor hebben ze meer contact, is er meer overleg en zijn er meer wisselmomenten. Het is dan ook van belang dat co-ouders goed met elkaar door een deur kunnen. Als dat niet het geval is en jullie overwegen toch co-ouderschap, is het belangrijk om te investeren in jullie relatie als ouders met elkaar. Co-ouderschap in een conflictueuze situatie kan een slechte invloed hebben op de kinderen. In de praktijk zie ik vaak dat co-ouderschap in die situaties maar moeilijk stand houdt.
Verder is het van belang dat jullie bij co-ouderschap dicht bij elkaar blijven wonen. Liefst zelfs binnen een straal waarbinnen de kinderen (als ze eenmaal oud genoeg zijn) van de ene ouder naar de andere kunnen fietsen. Dat zorgt voor flexibiliteit, maar zorgt er ook voor dat de kinderen op beide adressen hun eigen sociale omgeving kunnen handhaven. Dat betekent dat ze met dezelfde vriendjes en vriendinnetjes kunnen spelen op beide woonadressen. En dat maakt de kans op een succesvol co-ouderschap weer veel groter.

Co-ouders en een kinderrekening

co-ouderschap - verdeling kosten kinderen

Co-Ouderschap – Kosten Kinderen

Veel co-ouders werken niet met reguliere kinderalimentatie, maar met een zogenaamde kinderrekening. Hier lees je daar meer over.

Divorce Support Lennard Minneboo

Wil je een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan contact op.