Transparantie in resultaten

Divorce Support-transparantie in resultatenVaak wordt nogal geheimzinnig gedaan over het aantal verzorgde scheidingen en het percentage succesvol afgeronde scheidingstrajecten en ernaar vragen wordt niet altijd gewaardeerd, alsof het een taboe is. Ik kan me echter heel goed voorstellen dat jullie willen weten hoe ervaren iemand is en wat iemands resultaten zijn. Ik vraag van jullie openheid en transparantie tijdens het bemiddelingstraject; dan dien ik hetzelfde naar jullie toe te doen. En ik heb daar geen enkele moeite mee.  Natuurlijk is de ervarenheid niet alleszeggend, iemand moet immers op een gegeven moment natuurlijk ook kunnen starten. En ook ten aanzien van het resultaat geldt dat dit soms moeilijk vergelijkbaar is. Maar een indicator is het toch zeker.

Resultaat Divorce Support – aantal afgewikkelde scheidingen

Lennard heeft van 2010 tot en met 2020 circa 600 scheidingen verzorgd en ongeveer 170 trajecten waarbij het ging om een herziening of om mediation op een ander gebied binnen het familierecht.

Resultaat Divorce Support – succesvol afgeronde scheidingstrajecten

Divorce Support - resultaatVan de circa 600 afgewikkelde scheidingen van 2010 tot en met 2020 zijn er 98,5% succesvol afgewikkeld, dat wil zeggen dat de scheiding op gemeenschappelijk verzoek is ingediend en met volledige overeenstemming over alle onderwerpen. Dat wil zeggen dat er gemiddeld hooguit één traject per jaar mislukt met als gevolg dat beide partijen zich moeten wenden tot ieder een eigen advocaat en een eenzijdig scheidingstraject. Het gemiddelde landelijke slagingspercentage van bemiddelingstrajecten ligt tientallen procenten lager.

Resultaat Divorce Support – gestarte scheidingstrajecten

Het kennismakingsgesprek heeft als doel om jullie de gelegenheid te geven om te beoordelen of jullie voldoende vertrouwen hebben in mij. Ik gebruik het kennismakingsgesprek ook om te zien of er voldoende basis is om een bemiddelingstraject te starten. Soms kom ik tot de conclusie dat het conflict in een dermate vergevorderd stadium is dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van mediation. In dat geval kun je er van op aan dat ik daar eerlijk over en integer in ben. Heel soms, meestal 1 of 2 keer per jaar, komt het voor dat ik besluit niet aan een traject te beginnen. Je spreekt dan over circa 1 tot 3% van de kennismakingsgesprekken waarbij ik tot het besluit kom dat ik mensen niet kan helpen. Belangrijk te vermelden is dat ik verwacht dat het zeer hoge percentage succesvol afgeronde scheidingstrajecten mede wordt veroorzaakt doordat ik in de aanloop reeds bekijk of bemiddeling voldoende kans van slagen heeft. Wel zo eerlijk, voor iedereen!

Divorce Support Lennard Minneboo

Wil je een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan contact op.