Transparantie in resultaten

Divorce Support-transparantie in resultatenVaak wordt geheimzinnig gedaan over het aantal verzorgde scheidingen en het percentage succesvol afgeronde scheidingen en ernaar vragen wordt niet gewaardeerd. Dat is niet echt transparantie in resultaten.
Lennard kan zich goed voorstellen dat jullie willen weten hoe ervaren hij is en wat zijn resultaten zijn. Van jullie wordt openheid en transparantie gevraagd tijdens het bemiddelingstraject; dan mogen jullie dat ook terug verwachten. En Lennard heeft daar geen enkele moeite mee.
Soms is resultaat moeilijk vergelijkbaar , maar een indicator is het toch zeker.

Resultaat Divorce Support – aantal afgewikkelde scheidingen

Lennard heeft van 2010 tot en met 2022 circa 600 scheidingen verzorgd en ongeveer 170 trajecten waarbij het ging om een herziening of om mediation op een ander gebied binnen het familierecht.

Resultaat Divorce Support – succesvol afgeronde scheidingstrajecten

Divorce Support - resultaatVan de circa 600 afgewikkelde scheidingen van 2010 tot en met 2022 zijn er 98,5% succesvol afgewikkeld, dat wil zeggen dat de scheiding op gemeenschappelijk verzoek is ingediend en met volledige overeenstemming over alle onderwerpen. Dat wil zeggen dat er gemiddeld hooguit één traject per jaar mislukt. Het gevolg is dan dat beide partijen zich moeten wenden tot ieder een eigen advocaat en een eenzijdig scheidingstraject. Het gemiddelde landelijke slagingspercentage van bemiddelingstrajecten ligt tientallen procenten lager.

Resultaat Divorce Support – gestarte scheidingstrajecten

Het kennismakingsgesprek heeft als doel om jullie de gelegenheid te geven om te beoordelen of jullie voldoende vertrouwen hebben in Lennard. Hij gebruikt het kennismakingsgesprek om te bepalen of er voldoende basis is om een bemiddelingstraject te starten. Soms komt hij tot de conclusie dat het conflict in een dermate vergevorderd stadium is dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van mediation. In dat geval zal hij daar transparant over zijn en aangeven niet aan het traject te beginnen. Dat komt meestal 1 of 2 keer per jaar voor, ongeveer in 2% van de gevallen. Het zeer hoge slagingspercentage van Divorce Support wordt mede bepaald doordat Lennard bij aanvang reeds bekijkt of bemiddeling voldoende kans van slagen heeft. Wel zo eerlijk, voor iedereen!

 • EEN 9,6 VAN ONZE KLANTEN

  Klanten beoordelen Divorce Support met een gemiddeld cijfer van 9,6 (693 beoordelingen).

 • UNIEK: ALLES ONDER ÉÉN DAK

  Divorce Support is uniek in de ‘alles onder één dak’ combinatie van bemiddeling met financieel, fiscaal en juridisch advies.Vakinhoudelijke expertise samen met bemiddeling, zonder dat verschillende adviseurs aanschuiven voor ieder hun eigen expertise. Je zit dus alléén met Lennard om tafel. Dat werkt (veel) prettiger en is aanmerkelijk goedkoper.

 • MFN MEDIATOR EN HIGH TRUST PRAKTIJK

  Divorce Support is een door de Raad voor Rechtsbijstand geaccrediteerde High Trust praktijk en Lennard is gecertificeerd als MfN mediator met familierechtspecialisatie. Ook is hij lid van de Nederlandse Mediatorsvereniging.

 • 99,4% SUCCESVOL AFGERONDE SCHEIDINGSTRAJECTEN

  Divorce Support heeft een ongekend hoog slagingspercentage van maar liefst 99,4% (gemeten over 2017 t/m 2021).

 • AANBEVOLEN DOOR ANDEREN

  72 % van onze cliënten komen bij ons terecht op aanbeveling van vroegere cliënten.

 • DESKUNDIG ADVIES

  Als sterkste punten van Divorce Support worden de hoogwaardige, vakinhoudelijke kennis en de toegankelijke, laagdrempelige wijze van communiceren genoemd.

 • DE SCHEIDING VAN A TOT Z GEREGELD

  Divorce Support regelt de scheiding van A tot Z, inclusief juridische procedure bij de rechtbank en inschrijving van de beschikking bij de gemeente.

 • ECHT ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE BEMIDDELING

  Onafhankelijk is in de praktijk niet altijd even onafhankelijk. Bemiddeling bij Divorce Support is echt onafhankelijk met jou als uitgangspunt!

 • ERVARING

  Divorce Support bestaat ruim 12 jaar en heeft meer dan 600 scheidingen verzorgd.

High Trust kantoor Raad voor Rechtsbijstand
Mediatorsfederatie Nederland Registermediator
Lid van de Nederlandse Mediatorsvereniging
Landelijk Kwaliteitsorgaan van Onafhankelijke Scheidingsmediators
Divorce Support Lennard Minneboo

Wil je een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan contact op.