Financieel verder kunnen na de scheiding

Scheiden en PartneralimentatieOver partneralimentatie is veel te doen. In de media, maar ook in Den Haag. Er ligt een initiatiefwet die, als deze ongewijzigd zou worden aangenomen, de partneralimentatie ingrijpend zal veranderen. Zoals bij alle wetsvoorstellen die nog niet zijn aangenomen is het de vraag of de initiatiefwet het haalt en zo ja, welke wijzigingen nog worden doorgevoerd. Er lijkt een meerderheid te zijn die herziening van de regels omtrent partneralimentatie steunt.
Het doel van partneralimentatie, los van de hoogte hiervan, is om ook na een scheiding nog een periode voor elkaar te zorgen, de zogenaamde zorgplicht na scheiding.

Fase van jullie leven

Scheiden en PartneralimentatiePartneralimentatie is een onderwerp waar iedereen wel een mening over heeft. In mijn praktijk zie ik vaak dat dit een onderwerp bij uitstek is waarbij de generatie waar mensen uit stammen in hoge mate bepalend is voor hun mening. Logisch ook. Het is namelijk goed voor te stellen dat mensen die vanaf het begin van het huwelijk beiden (evenveel) werken en nog relatief jong zijn, anders tegen partneralimentatie aankijken dan wat oudere mensen van wie een van beiden al jaren geleden uit het arbeidsproces is gestapt.

Partneralimentatie

Het doel na de scheiding is dat jullie allebei een nieuwe toekomst kunnen beginnen. Dat is niet altijd mogelijk zonder partneralimentatie. Natuurlijk kan ik voor jullie een partneralimentatieberekening maken. Ik werk met hetzelfde programma als het programma dat door de rechtspraak wordt gebruikt en niet onbelangrijk, ik ben opgeleid om het te kunnen gebruiken. Toch zie ik vaak dat een droge berekening, want dat is een partneralimentatieberekening uiteindelijk, voor veel discussie kan zorgen. Afhankelijk van jullie wensen kunnen we daarom ook werken met een individuele begroting. Eigenlijk dus een soort zelf gemaakte partneralimentatieberekening, maar nu met werkelijke, dus reële bedragen. Op basis daarvan kunnen jullie inzichtelijk maken wat er bij de een ‘overblijft’ en wat er bij de ander ‘tekort komt’. Door met werkelijke bedragen, in plaats van forfaitaire bedragen, te werken zie ik regelmatig dat er bij beide partijen meer begrip voor elkaar ontstaat. Daarnaast zien jullie door het maken van de individuele begroting dat jullie het in de toekomst redden, dat jullie rond kunnen komen. Dat geeft jullie allebei rust en zekerheid. Regelmatig zie ik dat mensen op deze, wat praktischere manier, met partneralimentatie omgaan. Het blijft echter jullie keuze voor welke van beide manieren jullie kiezen.

Divorce Support Lennard Minneboo

Wil je een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan contact op.