Pensioenverevening… een bijzondere regeling

Scheiden en Pensioen

Scheiden – Met pensioen – Languit

Het opgebouwde ouderdomspensioen tijdens het huwelijk dient verevend te worden. Verevenen is niets anders dan verdelen. Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen, van voor 2018, valt al het vermogen, ook wat is opgebouwd vóór het huwelijk, in de huwelijksgemeenschap. De regeling voor verdeling van het ouderdomspensioen is wat minder conservatief, want alleen het ouderdomspensioen dat is opgebouwd ten tijde van het huwelijk dient te worden verdeeld.

Pensioenverevening bij scheiding

De Wet Verevening Pensioenrechten (Wet VPS) schrijft voor dat het ten tijde van het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen gelijkelijk tussen de ex-partners wordt verdeeld. Er is echter wel een ondergrens. Valt het te verevenen deel onder deze grens? Dan hoeft het pensioen niet te worden verdeeld. Jullie mogen over de verdeling in onderling overleg andere afspraken maken. Dat betekent bijvoorbeeld dat jullie ook af mogen zien van pensioenverevening. Dat kan handig zijn als de door jullie opgebouwde ouderdomspensioenafspraken niet zo veel van elkaar verschillen. Ook staat het jullie vrij om in een andere verhouding te verdelen. Dat kan nuttig zijn als een van beiden (of jullie beiden) diverse kleine pensioenen heeft (hebben) opgebouwd. Jullie kunnen dan afspreken dat de kleine pensioenen bij diegene blijven die ze heeft opgebouwd. Dat voorkomt een hoop rompslomp. Het opgebouwde grote(re) pensioen wordt dan meestal in een andere verhouding verdeeld, waarbij rekening wordt gehouden met de toedeling van de kleine opgebouwde ouderdomspensioenaanspraken.

Pensioenconversie

Scheiden en PensioenDe Wet VPS voorziet ook in de mogelijkheid van pensioenconversie. Bij pensioenconversie wordt de waarde van het deel van het ouderdomspensioen waar de ex-partner recht op heeft én de waarde van het nabestaandenpensioen omgezet in een individuele pensioenaanspraak voor de ex-partner. Aan pensioenconversie zijn voor- en nadelen verbonden. Het is afhankelijk van jullie persoonlijke situatie welke voor- en nadelen zwaarder wegen en dus welke keuze voor jullie het verstandigst is. Lennard zal jullie informeren over de voor- en nadelen van pensioenverevening versus pensioenconversie. Daarna kunnen jullie een weloverwogen keuze maken.

Nabestaandenpensioen

Het nabestaandenpensioen is het pensioen dat wordt uitgekeerd bij overlijden van de pensioengerechtigde ex-partner aan de nabestaanden. Voor het nabestaandenpensioen geldt dat het volledige nabestaandenpensioen, dus ook het deel dat voor het huwelijk is opgebouwd, toekomt aan de ex-partner. Verwarrend, want bij het ouderdomspensioen ging het alleen om het opgebouwde pensioen ten tijde van het huwelijk. Indien het nabestaandenpensioen is opgebouwd op risicobasis kun je het vergelijken met een brandverzekering: zolang je premie betaalt ben je verzekerd, maar de verzekering heeft geen waarde. Nabestaandenpensioen op opbouwbasis kent wel een waarde en komt toe aan de ex-partner. Om het extra ingewikkeld te maken: er bestaan ook hybride vormen. Dat zijn nabestaandenpensioenaanspraken die opbouwbasis en risicobasis met elkaar combineren. Overigens kunnen jullie, net als bij het ouderdomspensioen, in onderling overleg andere afspraken maken over het nabestaandenpensioen. Het staat jullie bijvoorbeeld vrij om af te zien van elkaars nabestaandenpensioen. Lennard zal jullie informeren over de verschillende mogelijkheden, zodat jullie een goed geïnformeerde keuze kunnen maken.

 • EEN 9,6 VAN ONZE KLANTEN

  Klanten beoordelen Divorce Support met een gemiddeld cijfer van 9,6 (693 beoordelingen).

 • UNIEK: ALLES ONDER ÉÉN DAK

  Divorce Support is uniek in de ‘alles onder één dak’ combinatie van bemiddeling met financieel, fiscaal en juridisch advies.Vakinhoudelijke expertise samen met bemiddeling, zonder dat verschillende adviseurs aanschuiven voor ieder hun eigen expertise. Je zit dus alléén met Lennard om tafel. Dat werkt (veel) prettiger en is aanmerkelijk goedkoper.

 • MFN MEDIATOR EN HIGH TRUST PRAKTIJK

  Divorce Support is een door de Raad voor Rechtsbijstand geaccrediteerde High Trust praktijk en Lennard is gecertificeerd als MfN mediator met familierechtspecialisatie. Ook is hij lid van de Nederlandse Mediatorsvereniging.

 • 99,4% SUCCESVOL AFGERONDE SCHEIDINGSTRAJECTEN

  Divorce Support heeft een ongekend hoog slagingspercentage van maar liefst 99,4% (gemeten over 2017 t/m 2021).

 • AANBEVOLEN DOOR ANDEREN

  72 % van onze cliënten komen bij ons terecht op aanbeveling van vroegere cliënten.

 • DESKUNDIG ADVIES

  Als sterkste punten van Divorce Support worden de hoogwaardige, vakinhoudelijke kennis en de toegankelijke, laagdrempelige wijze van communiceren genoemd.

 • DE SCHEIDING VAN A TOT Z GEREGELD

  Divorce Support regelt de scheiding van A tot Z, inclusief juridische procedure bij de rechtbank en inschrijving van de beschikking bij de gemeente.

 • ECHT ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE BEMIDDELING

  Onafhankelijk is in de praktijk niet altijd even onafhankelijk. Bemiddeling bij Divorce Support is echt onafhankelijk met jou als uitgangspunt!

 • ERVARING

  Divorce Support bestaat ruim 12 jaar en heeft meer dan 600 scheidingen verzorgd.

High Trust kantoor Raad voor Rechtsbijstand
Mediatorsfederatie Nederland Registermediator
Lid van de Nederlandse Mediatorsvereniging
Landelijk Kwaliteitsorgaan van Onafhankelijke Scheidingsmediators
Divorce Support Lennard Minneboo

Wil je een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan contact op.