Partneralimentatie en kinderalimentatie indexering


Indexering kinderalimentatie partneralimentatie

Ieder jaar vindt er een indexering van de partneralimentatie én de kinderalimentatie plaats. Door deze aanpassing wijzigt het alimentatiebedrag dat je komend jaar aan partner- en/of kinderalimentatie ontvangt of betaalt. Het percentage wordt vastgesteld door de Minister van Justitie. De minister bepaalt wat het wettelijke indexering percentage, de alimentatie indexatie, volgens de Trema-normen voor het komende jaar wordt. Deze aanpassing is nodig, omdat onder meer de kosten van levensonderhoud en de lonen stijgen. Lees meer

De toevoeging bij een scheiding: zegen of gedrocht?Scheiden en Toevoeging

Ironisch is het wel. De zogenaamde toevoeging is bedoeld om de mogelijkheid tot de rechtspraak open te stellen voor iedereen. Ook voor mensen met een lager inkomen of weinig vermogen. De toevoeging moet rechtsongelijkheid voorkomen. Maar diezelfde toevoeging zorgt juist voor ongelijkheid bij een scheiding. Waarom dan? Lees meer

Indexering kinderalimentatie partneralimentatie

Elk jaar wordt door de minister van Justitie een percentage vastgesteld waarmee de kinderalimentatie en de partneralimentatie verhoogd wordt. Dit geldt voor alle alimentatie ongeacht of die door de rechter of jullie samen is vastgesteld. Deze verhoging komt voort uit het levensonderhoud wat elk jaar duurder wordt. We noemen dit de alimentatie indexering. De indexering is gekoppeld aan de gemiddelde stijging van de salarissen en het prijsniveau in Nederland. De verhoging van de alimentatie vindt automatisch plaats. Hier hoeven geen nieuwe afspraken over gemaakt te worden. Jullie kunnen de nieuwe kinderalimentatie en/of partneralimentatie zelf uitrekenen aan de hand van de onderstaande indexcijfers. Met ingang van 1 januari 2016 dient dan het nieuwe (geïndexeerde) bedrag betaald te worden. Lees meer