Een eigen bedrijf, ook na de scheiding

Scheiden en bedrijf

Scheiden en het bedrijf

Bezit een van jullie of misschien jullie samen een eigen bedrijf? En ben je in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan maak je je misschien zorgen en vraag je je af ‘hoe nu verder?’ In het geval van huwelijkse voorwaarden is het afhankelijk van de inhoud van die voorwaarden of er al of niet een verrekening plaats dient te vinden.
Als jullie ervoor kiezen om jullie scheiding middels mediation te regelen, is het grote voordeel dat jullie samen aan tafel zitten. Dat is altijd de beste wijze, maar bij de verdeling van een onderneming bijna onontbeerlijk. Het maakt het mogelijk om met elkaar afspraken te maken die enerzijds de voortzetting van het bedrijf garanderen en aan de andere kant voldoen aan de wensen en belangen van de niet-overnemende partij.

Werkwijze

Met elkaar bespreken we wat voor jullie de beste werkwijze is. Een werkwijze die aan al jullie belangen recht doet. Van daaruit gaan we verder. Bij een grote(re) onderneming is het vaak noodzakelijk om de waarde te laten bepalen door een accountant, desgewenst aangevuld met pensioen- en/of fiscaal advies.
Bij een kleine onderneming, zoals een eenvoudige eenmanszaak of VOF, besluiten mensen soms om met elkaar, zonder tussenkomst van derden, redelijke afspraken te maken. Dat gebeurt in dat geval door uit te gaan van de intrinsieke waarde van de onderneming. In dat geval bekijken we met elkaar de verlies- en winstrekening, de balans en de stand van het eigen vermogen. Op basis daarvan maken jullie dan afspraken die jullie redelijk achtten en die recht doen aan jullie beider wensen.

Divorce Support Lennard Minneboo

Wil je een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan contact op.