Een eigen bedrijf, ook na de scheiding

Scheiden en bedrijf

Scheiden en het bedrijf

Bezit een van jullie of misschien jullie samen een eigen bedrijf? En ben je in gemeenschap van goederen getrouwd? De waarde van de onderneming valt dan in de huwelijksgemeenschap. In het geval van huwelijkse voorwaarden is het afhankelijk van de inhoud daarvan of er al of niet een verrekening plaats dient te vinden.
Als jullie de scheiding middels mediation regelen, is het grote voordeel dat jullie samen aan tafel zitten. Dat is altijd de beste wijze, maar bij de verdeling van een onderneming onontbeerlijk. Het maakt het mogelijk om met elkaar afspraken te maken die enerzijds de voortzetting van het bedrijf garanderen en anderzijds tegemoet komen aan de belangen van de niet-overnemende partij.

Werkwijze

Met elkaar bespreken we wat voor jullie de beste werkwijze is. Een werkwijze die aan al jullie belangen recht doet. Van daaruit gaan we verder. Bij een grote(re) onderneming is het vaak noodzakelijk om de waarde te laten bepalen door een accountant, desgewenst aangevuld met pensioen- en/of fiscaal advies.
Bij een kleine onderneming, zoals een eenvoudige eenmanszaak of VOF, besluiten mensen regelmatig om met elkaar, zonder tussenkomst van derden, redelijke afspraken te maken. Dat gebeurt in dat geval door uit te gaan van de intrinsieke waarde van de onderneming. In dat geval bekijken we met elkaar de verlies- en winstrekening, de balans en de stand van het eigen vermogen. Op basis daarvan maken jullie dan afspraken die jullie redelijk achtten en die recht doen aan jullie beider wensen.

 • EEN 9,6 VAN ONZE KLANTEN

  Klanten beoordelen Divorce Support met een gemiddeld cijfer van 9,6 (693 beoordelingen).

 • UNIEK: ALLES ONDER ÉÉN DAK

  Divorce Support is uniek in de ‘alles onder één dak’ combinatie van bemiddeling met financieel, fiscaal en juridisch advies.Vakinhoudelijke expertise samen met bemiddeling, zonder dat verschillende adviseurs aanschuiven voor ieder hun eigen expertise. Je zit dus alléén met Lennard om tafel. Dat werkt (veel) prettiger en is aanmerkelijk goedkoper.

 • MFN MEDIATOR EN HIGH TRUST PRAKTIJK

  Divorce Support is een door de Raad voor Rechtsbijstand geaccrediteerde High Trust praktijk en Lennard is gecertificeerd als MfN mediator met familierechtspecialisatie. Ook is hij lid van de Nederlandse Mediatorsvereniging.

 • 99,4% SUCCESVOL AFGERONDE SCHEIDINGSTRAJECTEN

  Divorce Support heeft een ongekend hoog slagingspercentage van maar liefst 99,4% (gemeten over 2017 t/m 2021).

 • AANBEVOLEN DOOR ANDEREN

  72 % van onze cliënten komen bij ons terecht op aanbeveling van vroegere cliënten.

 • DESKUNDIG ADVIES

  Als sterkste punten van Divorce Support worden de hoogwaardige, vakinhoudelijke kennis en de toegankelijke, laagdrempelige wijze van communiceren genoemd.

 • DE SCHEIDING VAN A TOT Z GEREGELD

  Divorce Support regelt de scheiding van A tot Z, inclusief juridische procedure bij de rechtbank en inschrijving van de beschikking bij de gemeente.

 • ECHT ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE BEMIDDELING

  Onafhankelijk is in de praktijk niet altijd even onafhankelijk. Bemiddeling bij Divorce Support is echt onafhankelijk met jou als uitgangspunt!

 • ERVARING

  Divorce Support bestaat ruim 12 jaar en heeft meer dan 600 scheidingen verzorgd.

High Trust kantoor Raad voor Rechtsbijstand
Mediatorsfederatie Nederland Registermediator
Lid van de Nederlandse Mediatorsvereniging
Landelijk Kwaliteitsorgaan van Onafhankelijke Scheidingsmediators
Divorce Support Lennard Minneboo

Wil je een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan contact op.